Angolszótár
Fordítás: Angol-magyar Magyar-angol

   Mélykeresés
 
Szótárak:
Angol-magyar
Német-magyar
vissza

1. vissza
- aback
- back
2. vissza nem fordítható
- irreversible
3. vissza-
- again
- home
- retro-
4. visszaad
- to disgorge
- to give back
- to hand back
- to reproduce
- to restore
- to return
5. visszaadás
- rendition
- return
- stripping
6. visszaadja a kölcsönt
- to pay off old scores
- to wipe out old scores
7. visszaállít
- to set back
8. visszaállítja az órát
- to put the clock back
9. visszaáramlás-gátló
- backstop
10. visszabeszél
- to answer back
11. visszabeszélés
- back-chat
- backtalk
- sass
12. visszaborzad
- to recoil
13. visszaborzadás
- recoil
- recoiling
14. visszacsalogat
- to lure
15. visszacsapó szelep
- non-return valve
16. visszacsapó-szelep
- check valve
17. visszacsapódik
- to spring back
- to whip back
18. visszacsatolás
- feedback
19. visszacsinál
- to undo, undid, undone
- to unmake, unmade
20. visszadob
- to throw back
21. visszaél
- to abuse
- to desecrate
- to put upon
- to trespass
22. visszaél egy stiláris fordulat használatával
- to overwork a literary device
23. visszaél vki jóságával
- to make a convenience of sy
24. visszaél vki türelmével
- to abuse sy's patience
25. visszaél vkinek az idejével
- to eat up all sy's time
26. visszaél vmivel
- to misuse
27. visszaélés
- abuse
- imposition
- misuse
28. visszaélések kiirtója
- extirpator
29. visszaélést orvosol
- to remedy an abuse
30. visszaélő
- abuser
31. visszaemlékezés
- reminiscence
32. visszaemlékezett rá
- it came back to him
33. visszaemlékezik
- to recollect
34. visszaemlékezik vmire
- to come back to sy
- to think of
35. visszaemlékező
- reminiscent
36. visszaemlékszik
- to recall
37. visszaenged vhova
- to readmit
38. visszaengedi a kuplungot
- to engage the clutch
39. visszaér
- to get back
40. visszaér magasabb rangjával
- to pull rank
41. visszaérkezés
- return
42. visszaérkezik
- to return
43. visszaesés
- backsliding
- drop
- fallback
- letdown
- palindromia
- recidivation
- recurrence
- relapse
- retrogression
- set-back
- setback
44. visszaesés a bűnbe
- recidivism
45. visszaesik
- to backslide, backslid
- to ebb
- to fall back
- to recidivate
- to relapse
- to retrograde
46. visszaeső
- recidivious
- regressive
47. visszaeső bűnös
- backslider
- recidivist
48. visszafajzás
- throwback
49. visszafejlődés
- retrogression
50. visszafejlődik
- to retrograde
51. visszafejlődő
- regressive
- retrogressive
52. visszafelé
- aback
- backwards
- contrariwise
53. visszafelé haladó
- regressive
54. visszafelé pedáloz
- to back-pedal
55. visszafelé sül el
- to backfire
56. visszafelel
- to come back
- to retort
57. visszafelesel
- to outface
58. visszafizet
- to acquit
- to pay back
- to recompense
- to refund
- to reimburse
- to repay
- to return
59. visszafizet kölcsönt
- to pay off old scores
- to wipe out old scores
60. visszafizetés
- redemption
- reimbursement
61. visszafizetéskor fizetett felár
- premium on redemption
62. visszafizetéskor fizetett prémium
- premium on redemption
63. visszafizethető
- repayable
64. visszafizeti a kölcsönt
- to retaliate
65. visszafizeti a kölcsönt vkinek
- to back in his own coin
- to pay sy back in his own coin
66. visszafog
- to hold in
67. visszafogad
- to re-admit
- to re-engage
- to take back
68. visszafogad vkit kegyeibe
- to restore sy to one's favour
69. visszafoglal
- to recapture
- to resume
70. visszafoglalás
- recapture
71. visszafogott
- low-key
72. visszafogottan
- in a low key
73. visszafojt
- to check
- to hold back
- to pocket
- to repress
74. visszafojtja dühét
- to bottle up one's anger
75. visszafojtja könnyeit
- to force back one's tears
76. visszafojtott
- restrained
77. visszafojtott lélegzettel
- with bated breath
78. visszafolyik
- to regurgitate
79. visszafordít
- to bring about
- to turn back
80. visszafordítás
- reversal
- turning back
81. visszafordíthatatlanság
- undoableness
82. visszafordul
- to turn back
- to turn over
- to wheel about
- to wheel round
83. visszafordulás
- reversal
- turning back
84. visszafut
- to double back
85. visszafutás elleni fék
- backstop
86. visszafutás elleni retesz
- backstop
87. visszagondol
- to recollect
- to retrace
88. visszagondoló
- reminiscent
89. visszagurít
- to roll back
90. visszagurító csatorna
- runway
91. visszagurul
- to roll back
92. visszagyújtás
- flashback
93. visszagörbített végű szeg
- clincher
94. visszahagy
- to leave, left
95. visszahajít
- to throw back
96. visszahajlik
- to double back
- to fold back
97. visszahajt
- to double back
- to fold back
98. visszahajtás
- turn-down
99. visszahajtott
- turn-down
- turned down
100. visszahajtott kézelő
- double cuff
- gauntlet cuff
- turn-back cuff
101. visszahanyatlik
- to fall back
102. visszaháramlás
- reversion
103. visszaháramlik
- to rebound
104. visszahat
- to react
- to recoil
105. visszahatás
- backlash
- reaction
- reactiveness
- repercussion
106. visszaható
- reactive
- reflexive
- reflective
- retroactive
107. visszaható hatályú
- retrospective
108. visszahelyez
- to put in
- to put up
- to reinstate
- to relay, relaid
- to remit
- to reset, reset
- to resettle
- to return
109. visszahelyezés
- re-entry
- replacement
- return
110. visszahelyezés a trónra
- restoration
111. visszahív
- to call back
- to countermand
- to recall
- to repeal
112. visszahívás
- revocation
113. visszahőköl
- to flounce
- to recoil
- to spring back
114. visszahőkölés
- recoil
- recoiling
- shrink
115. visszahonosít
- to repatriate
116. visszahonosítás
- repatriation
117. visszahoz
- to bring back
118. visszahúz
- to draw back
- to pull back
- to retract
- to withdraw, withdrew, withdrawn
119. visszahúzás
- pulling back
- retraction
120. visszahúzódás
- recess
- recoiling
- shrink
- shyness
121. visszahúzódik
- to draw back
- to hold back
- to recede
- to recess
- to recoil
- to shrink, shrank, shrunk
- to withdraw, withdrew, withdrawn
122. visszahúzódik a házába
- to draw in one's horn
123. visszahúzódó
- reserved
124. visszaidéz
- to bring back
- to recapture
125. visszaigazít
- to put back
- to set back
126. visszaigazoló
- confirmatory
127. visszailleszt
- to resettle
128. visszajár (kísértet)
- to walk
129. visszájára
- against the nap
- wrong side out
130. visszájára kefél egy kalapot
- to brush a hat the wrong way
131. visszajátszás
- replay
132. visszajátszik
- to play back
133. visszajuttat
- to return
134. visszajön
- to be back
- to come back
- to come again
- to return
- to take the back track
135. visszajön a hajóra
- to come back on board
136. visszajött. tényleg?
- he is back. is he?
137. visszajöttél, ugye?
- so you are back, aren't you?
138. visszakanyarodik
- to double back
139. visszakanyarodik (folyó)
- to double
140. visszakap
- to get back
- to recover
141. visszakapás
- getting back
142. visszakapcsol
- to change down
- to downshift
- to down-shift
143. visszakényszerít
- to force back
144. visszakeresés
- retrieval
145. visszakerül
- to come back
- to come home
- to get back
- to get home
146. visszakiált
- to call back
147. visszakozik
- to back down
- to back-pedal
- to beat a retreat
- to climb down
- to crawfish
- to eat crow
- to pipe down
- to renege
- to renegue
148. visszakozz!
- as you were!
149. visszaküld
- to remit
- to return
- to turn back
150. visszaküld vmit
- to send sg back again
151. visszaküldés
- return
152. visszaküldés költségmentesen
- no expenses
153. visszaküldés óvatolás nélkül
- no expenses
154. visszakövetel vmit vkitől
- to claim sg back from sy
155. visszakövetelés
- vindication
156. visszakövetelési kereset
- action for recovery of property
157. visszalendül a függőlegesbe
- to get upright
158. visszalép
- to backtrack
- to cry off
- to recede
- to stand down
- to stand off
159. visszalépés
- standing down
- withdrawal
160. visszalovagol
- to ride back
161. visszalök
- to push back
162. visszalökés
- recoil
- repercussion
163. visszalökődés
- recoil
164. visszalökődik
- to recoil
165. visszamarad
- to be backward
- to be left over
- to fall behind
- to lag behind
- to remain behind
- to stay behind
166. visszamaradt
- backward
- residual
167. visszamaradt anyag
- residuum, residua
168. visszamaradt példányok
- remainder
- remainder line
- remainders
- unsold copies
169. visszamegy
- to go back
- to remount
- to retrace
170. visszamenőleg
- retroactively
171. visszametsz
- to cut back
172. visszametszés
- cut-back
173. visszamondás
- regrets
174. visszanéz
- to look back
175. visszanyer
- to reclaim
- to recover
- to recuperate
- to regain
- to win back
176. visszanyerés
- getting back
- reclamation
- recovery
- retrieval
177. visszanyerhető pénzösszeg
- recoverable amount
178. visszanyeri egyensúlyát
- to recover one's balance
179. visszanyeri életkedvét
- to take a new lease of life
- to take on a new lease of life
180. visszanyeri eszméletét
- to be brought
- to come to
- to come back
181. visszanyeri hangulatát
- to chirp up
182. visszanyeri jókedvét
- to chirp up
183. visszanyeri lélekjelenlétét
- to recover one's composure
184. visszanyeri lelki egyensúlyát
- to recover one's balance
185. visszanyeri saját valóját
- to become one's proper self again
186. visszanyeri vitalitását
- to take a new lease of life
- to take on a new lease of life
187. visszanyeri öntudatát
- to come back
188. visszanyom
- to push back
189. visszanyúlik
- to remount
190. visszanyúlik (időben)
- to go back
191. visszaoldódik
- to redissolve
192. visszapattan
- to bound
- to rebound
- to recoil
- to screw
- to spring back
193. visszapattanás
- bounce
- rebound
- recoil
- repercussion
194. visszapillant
- to retrospect
195. visszapillantás
- flashback
- retrospect
- retrospection
- review
196. visszapillantó
- retrospective
197. visszapillantó tükör
- driving mirror
- rear-view mirror
- rearview mirror
198. visszapofázás
- back-chat
- backtalk
199. visszapofázik
- to talk back
200. visszarak
- to relay, relaid
- to reset, reset
- to resettle
201. visszaránt
- to jerk back
- to pull up
202. visszarántás
- pulling back
203. visszarepül kiindulási pontjára
- to home
204. visszaretten
- to be appalled
- to recoil
- to shy
205. visszaretten vmi láttára
- to be appalled at the sight of sg
206. visszarettenés
- recoiling
- recoil
207. visszariad
- to baulk
- to shrink, shrank, shrunk
208. visszariad a bűn elkövetésétől
- to stop short of crime
209. visszariad a költségtől
- to balk at an expense
210. visszariad egy kiadástól
- to balk at an expense
211. visszariad vmitől
- to boggle at sg
212. visszarohan
- to rush back
213. visszarúg
- to kick back
- to recoil
214. visszarúg (puska)
- to kick
215. visszarúgás
- kickback
- kicking
- recoil
- recoiling
216. visszás
- perverse
- thwarting
217. visszásság
- thwarting
218. visszásságot megszüntet
- to make wrong right
- to right a wrong
219. visszasugárzó
- reverberant
- reverberative
220. visszasüllyed vmibe
- to lapse into
- to lapse into sg
221. visszaszáll
- to recoil
222. visszaszállítás költsége
- home freight
223. visszaszámlálás
- countdown
224. visszaszámol
- to count down
225. visszaszerel
- to reset, reset
226. visszaszerez
- to get back
- to reclaim
- to recover
- to recuperate
- to redeem
- to regain
- to resume
- to retrieve
- to win back
227. visszaszerezhető
- retrievable
228. visszaszerezhetőség
- retrievability
229. visszaszerzés
- getting back
- recovery
- recuperation
- redemption
- retrieval
230. visszaszerző
- regenerating
- regenerative
231. visszaszító
- rank
232. visszaszív
- to countermand
- to retract
- to take back
233. visszaszívás (ígéreté)
- withdrawal
234. visszaszívja állítását
- to recant
235. visszaszívja amit mondott
- to eat one's words
236. visszaszívja ígéretét
- to eat one's word
237. visszaszívja kijelentését
- to eat humble pie
238. visszaszívja szavát
- to recant
239. visszaszól
- to call back
240. visszaszolgáltatás
- return
241. visszaszorít
- to confine
- to roll back
242. visszatáncol
- to back down
- to backtrack
- to recant
- to renege
- to renegue
243. visszatáncolás
- retraction
244. visszatáplálással való fékezés
- regenerating braking
245. visszatart
- to contain
- to detain
- to entrap
- to hold, held
- to hold back
- to keep back
- to keep from
- to moderate
- to pocket
- to pull up
- to pull
- to recoup
- to repress
- to restrain
- to retain
- to stay
- to withhold, withheld
246. visszatart vhol
- to keep in
247. visszatartás
- detention
- entrapment
- retention
- suspense
248. visszatartja a lélegzetét
- to hold one's breath
249. visszatartja magát
- to hold one's hand
- to pull oneself up
250. visszatartja magát vmitől
- to refrain from sg
251. visszatartó
- retardant
- retentive
252. visszatartó erő
- retentiveness
253. visszatartó láncos csúszda
- retarder
254. visszatartott nyereség
- retained profit
255. visszataszít
- to put off
- to repel
- to revolt
256. visszataszító
- abominable
- appalling
- distasteful
- forbidding
- foul
- hideous
- obnoxious
- offensive
- rank
- repellent
- repelling
- repugnant
- repulsive
- revolting
- sickening
257. visszataszító alak
- goon
258. visszataszító ember
- galoot
- sleaze
- sleazebag
259. visszataszító jelleg
- repulsiveness
260. visszataszító volta vminek
- flagrancy
- unpleasantness
261. visszataszítóan
- appallingly
- hideously
- repulsively
- revoltingly
262. visszatekint
- to look back
- to retrospect
263. visszatekintés
- retrospect
- retrospection
264. visszatekintő
- retrospective
265. visszatekintve
- in retrospect
266. visszatelepülő
- homecoming
267. visszatér
- to be back
- to come back
- to fall back on
- to fall back upon
- to get back
- to home
- to put back
- to recur
- to re-enter
- to rejoin
- to return
- to revert
268. visszatér a hajóra
- to come back on board
269. visszatér a küzdelembe
- to return to the fray
270. visszatér álláspontjához
- to box the compass
271. visszatér kiindulási pontjához
- to box the compass
272. visszatér vmire (társalgásban)
- to hark back to sg
273. visszatérés
- come-back
- comeback
- getting back
- recurrence
- return
- reversion
274. visszatérésre jogosító bárca
- check
275. visszatérít
- to refund
- to reimburse
276. visszatérítés
- expenses
- refund
- reimbursement
- return
277. visszatérő
- homecoming
- periodic
- recurrent
- recurring
278. visszatérő időköz
- period
279. visszatérve az általam előbb mondottakra
- to come to what I was saying
280. visszatérve az általam mondottakra
- to come to what I was saying
281. visszatesz
- to put back
- to put in
- to put up
- to reinstate
- to relay, relaid
- to remit
- to reset, reset
- to resettle
- to restore
- to return
282. visszatetszés
- revulsion
283. visszatetszik
- to displease
284. visszatetsző
- displeasing
285. visszatetszően
- displeasingly
286. visszatevés
- return
287. visszatol
- to back
- to push back
288. visszatolat
- to back
289. visszatükröz
- to mirror
290. visszatükrözés
- reflection
291. visszatükröző
- reflective
292. visszatükröződés
- reflection
293. visszaugrás
- cutback
- flashback
- rebound
- recoil
294. visszaugrás korábbi eseményre
- cut-back
295. visszaugrik
- to rebound
- to recoil
- to spring, sprang, sprung
- to spring back
296. visszaút
- home journey
297. visszautasít
- to challenge
- to decline
- to defy
- to deny
- to except against
- to rebuff
- to refuse
- to reject
- to repel
- to repudiate
- to repulse
- to snub
- to throw back
298. visszautasítás
- denial
- disclaimer
- no, noes
- rebuff
- refusal
- rejection
- repudiation
- smack in the face
- snub
- traverse
- traversing
299. visszautasított
- cast
300. visszautasított anyag
- refuse material
301. visszautasított dolog
- refuse
- reject
302. visszautasított személy
- reject
303. visszaűz
- to repel
304. visszavág
- to come back
- to retort
- to return to the charge
- to spring, sprang, sprung
305. visszavág vkinek
- to answer sy pat
306. visszavágás
- come-back
- comeback
- recrimination
- repartee
- retort
307. visszavágó
- return match
- revenge
308. visszavágó szél
- back-wind
309. visszavágós
- snappy
310. visszavásárlás
- redemption
311. visszavásárol
- to redeem
312. visszaver
- to glint
- to parry
- to rebut
- to reflect
- to repel
- to repulse
- to throw back
313. visszaver (hangot)
- to reverberate
314. visszaverés
- repulse
- repulsion
315. visszaverő
- reflective
- reverberant
316. visszaverő ernyő
- baffle
317. visszaverő lap
- baffle
318. visszaverő-képesség
- reflective power
- reflectiveness
319. visszaverődés
- impingement
- reflection
- refraction
- repercussion
- reverberation
320. visszaverődési szög
- angle of reflection
321. visszaverődik
- to glint
- to impinge
- to reflect
- to reverberate
322. visszaverődő
- reverberant
- reverberative
323. visszaverődő hullám
- roller
324. visszavert fejű szeg
- clinch-nail
- clinker
325. visszavert fény
- reflection
326. visszavert hő
- reflection
327. visszavesz
- to resume
- to take back
328. visszavet
- to put back
- to set back
- to throw back
329. visszavétel
- re-entry
- resumption
330. visszavetett anyag
- refuse material
331. visszavevés
- resumption
332. visszavezet
- to trace back
333. visszavezethető vmire
- to originate in sg
334. visszavezető járat
- recoil-escapement
335. visszavisz
- to take back
336. visszavon
- to annul
- to cancel
- to countermand
- to cry off
- to recall
- to recant
- to repeal
- to rescind
- to retract
- to revoke
- to scratch
- to set back
- to take back
- to withdraw, withdrew, withdrawn
337. visszavon (ígéretet)
- to go back on
- to go back upon
338. visszavonás
- cancellation
- recantation
- repeal
- retraction
- revocation
339. visszavonás (rendeleté)
- withdrawal
340. visszavonásig érvényes
- ambulatory
- valid until recalled
341. visszavonhatatlan
- irrevocable
- irreversible
342. visszavonhatatlanság
- finality
- irrevocability
343. visszavonhatatlanul
- irrevocably
344. visszavonható
- ambulatory
- repealable
- retractable
- reversible
- revocable
345. visszavonható engedélyen alapuló jog
- precarium, precaria
346. visszavonható engedményen alapuló
- precarious
347. visszavonhatóan
- precariously
348. visszavonja álláspontját
- to recant
349. visszavonja állítását
- to recant
350. visszavonja elméletét
- to recant
351. visszavonja esküjét
- to recant one's vows
352. visszavonja szavát
- to recant
353. visszavonja véleményét
- to recant
354. visszavonul
- to bug out
- to fall back
- to flinch
- to give ground
- to lose ground
- to pull back
- to recede
- to recess
- to recoil
- to retire
- to retreat
- to retrograde
- to scuttle
- to shut up shop
- to step aside
- to take the back track
- to withdraw, withdrew, withdrawn
355. visszavonul az üzlettől
- to hang up one's fiddle
356. visszavonulás
- countermarch
- recoiling
- retreat
- withdrawal
357. visszavonulás politikája
- policy of scuttle
358. visszavonulásra kényszerít
- to outface
359. visszavonuló
- stand-off
- stand-offish
- withdrawn
360. visszavonuló hajlam
- withdrawnness
361. visszavonuló természet
- withdrawnness
362. visszavonult
- recluse
- reclusive
- sequestered
- solitary
363. visszavonult személy
- retiree
- retirant
364. visszavonultság
- obscurity
- retirement
- retreat
- seclusion
- sequestration
- stand-offishness
365. visszavonultságban élő ember
- recluse
366. visszaül a helyére
- to resettle oneself
367. visszaülés
- backseat
368. visszaüt
- to counter
- to kick back
- to recoil
- to revert
- to throw back
369. visszaüt (vmely ősre)
- to throw back
370. visszaütés
- counter
- get
- recoiling
- recoil